Nieuws

Winnaars 33e Euregionale Prijs voor Architectuur

Op 18 november is voor de 33e keer de Euregionale Prijs voor Architectuur uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van SCHUNCK, centrum voor kunst, architectuur en cultuur in Heerlen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste afstudeerproject van de vijf architectuurfaculteiten in de steden Hasselt, Luik, Maastricht en Aken.

Van links naar rechts: How many rooms do you need to live? door Jakob Naujack, Building Surgery door Anatol Pabst, Pôle multifonctionnel door Emelyne Delchambre en Isalyne Dries

Van links naar rechts: How many rooms do you need to live? door Jakob Naujack, Building Surgery door Anatol Pabst, Pôle multifonctionnel door Emelyne Delchambre en Isalyne Dries

De jury voor de 33e editie bestond uit Marie Frioni, Jean-Philippe Jasienski, Piotr Kalbarczyk, Yves Malysse en Mechthild Stuhlmacher. De opleidingen hebben in totaal naar ratio van het aantal afstudeerders 30 projecten ingezonden. De jury heeft vier projecten beloond met een eervolle vermelding en een derde, tweede en eerste prijs uitgereikt.

De jury leidt haar rapport in met de opmerking dat, hoewel wij als ontwerpers vele crises tegelijkertijd het hoofd moeten bieden, ons sociale engagement nooit ons architecturale engagement kan vervangen. Ook al we moeten kunnen denken als artsen, curatoren, ingenieurs, boeren, activisten en politici, we mogen nooit onze belangrijkste taak – betekenisvolle en kwalitatieve ruimtes te creëren – uit het oog verliezen. Juist dat is onze taak als ontwerpers. In alle prijswinnende projecten is de essentie van ons vak, de bewoonbaarheid, inherent aanwezig en tentoongesteld. Prachtige tekeningen, bijzondere maquettes en diagrammen tonen de essentiële kwaliteiten. Ze combineren allemaal een gevoel van eerlijkheid en realisme met gevoel voor ruimte, optimisme en zorgvuldige innovatie, aldus de jury.

How many rooms do you need to live? – Jakob Naujack – Eerste prijs

“De regelgeving met betrekking tot sociale huisvesting, die onder andere functies en vierkante meters definieert, wordt in twijfel getrokken. De herinterpretatie van dit wettelijk kader opent de mogelijkheden voor nieuwe kwalitatieve woontypologieën. (…) Het project gaat misschien “alleen” over een bescheiden nieuw sociaal woongebouw, maar de ambitie achter de ontwerpbeslissing maakt het tot een bijzondere bijdrage aan ons vakgebied.”

Building Surgery – Anatol Pabst – Tweede prijs

“De student was moedig genoeg om de enorme schaal van een voormalig ziekenhuisgebouw aan te pakken en het zorgvuldig te programmeren met een grote verscheidenheid aan openbare, collectieve en private functies. Tegelijkertijd waarderen we de gevoeligheid van de architectonische interventies. Het is een goed uitgebalanceerd voorstel, gecontroleerd en realistisch, waarbij op grote schaal nieuwe kwalitatieve huisvesting wordt geboden, terwijl een bestaand maar verlaten gebouw wordt hergebruikt.”

Pôle multifonctionnel – Emelyne Delchambre en Isalyne Dries – Derde prijs

“We zijn onder de indruk van de zeer zorgvuldige lezing van de plek en haar geschiedenis die de studenten ertoe bracht de plek weer te verbinden met haar omgeving, niet alleen om de lokale publieke sfeer te versterken, maar ook voor de uitwisseling van voedselproductie tussen de dorpen. (…) We waarderen hoe het werk diep betrokken is bij de lokale rurale context. De keuze voor het dorp Polleur als strategisch startpunt lijkt goed gekozen en relevant.”

Enkele gerelateerde artikelen