Nieuws

De Wachtkamer – Archiprix 2024 – 1e prijs

Het afstudeerproject van Tom Slots De Wachtkamer toont een transformatie-strategie voor de toekomst en wordt toegepast op Lelystad-Zuid.

Tom Slots - De Wachtkamer als transformatie-strategie voor de toekomst - Archiprix 2024

Leegte. De toekomst is onvoorspelbaar, de nieuwe houten structuur kan ook weer verdwijnen

Kan je je onderwerpkeuze kort toelichten?
Mijn ontwerpopgave heeft te maken met herbestemming en komt voort uit de fascinatie die ik heb voor leegstaande objecten, plekken en gebouwen. De overblijfselen vertellen een verhaal over wat er met de plek gebeurd is. Het verlaten station van Lelystad-Zuid sprak mij in het bijzonder aan omdat het gebied nooit tot ontwikkeling is gekomen. Een verlaten betonnen stations-casco in een landschappelijke omgeving, dat riep vragen op die ik graag wilde onderzoeken.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?
Ik vind inspiratie door naar de plekken waar ik ontwerp toe te gaan, zodat ik de plekken goed in me op kan nemen. Ik heb bewondering voor de atmosferische ontwerpen van Peter Zumthor. Hij begrijpt als geen ander dat ontwerpen gaat over het oproepen van een gemoedstoestand. Hij zet alle middelen die op de locatie aanwezig zijn in om met zijn ontwerpen te overtuigen.

Tom Slots - De Wachtkamer als transformatie-strategie voor de toekomst - Archiprix 2024

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject
Ik bestudeerde en analyseerde het boek ReWriting Architecture waarin 10+1 acties worden omschreven hoe met herbestemming van plekken en gebouwen om te gaan. Twee thema’s in het boek brachten me naar het sleutelmoment van mijn project. Het thema Continue – comma instead of full stop; leverde het concept voor de wachtkamer op, de akkers en het lege stations-casco als tijdelijke invulling. Het thema (re)start – over and over and over bracht me naar de functie van mijn wachtkamer. De leegte van de omringende landbouwgrond heb ik omarmt en ingezet als functie voor de wachtkamer: een tijdelijke stadsboerderij.

Beschrijf (kort) wat ontwerpen voor jou betekent
Als ontwerper ben je in staat via je ontwerp verhalen te vertellen. Verhalen die in de vorm van gebouwen het decor worden voor nieuwe verhalen en herinneringen. Met ontwerpen krijgt mijn fascinatie en inspiratie vorm om van betekenis te zijn voor anderen. In de praktijk vaak vanuit een specifieke vraag of opdracht. Ik draag met heel veel plezier en toewijding bij aan nieuwe verhalen die mijn (toekomstige) opdrachtgevers willen laten uitkomen.

Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?
Ik heb geen uitgestippelde loopbaan voor ogen, maar het lijkt me geweldig ooit een eigen ontwerpbureau te hebben. De komende jaren wil ik graag nog veel ervaring opdoen als projectarchitect, nieuwe opdrachtgevers en collega’s ontmoeten waarmee we samen kunnen bouwen aan nieuwe inspirerende verhalen.

Tom Slots - De Wachtkamer als transformatie-strategie voor de toekomst - Archiprix 2024

De nieuwe houten structuur ontleent zijn proporties en ritme aan het bestaande fundament. Het hellende dak refereert aan een archetype schuur, door heel Flevoland geplaatst.

Projecttekst
DE WACHTKAMER geeft een impuls aan de ontwikkeling van Lelystad-Zuid. Een ontwikkeling die al lang geleden is ingezet, maar tot op heden geen positieve bijdrage levert aan de stad. Mijn ontwerp voor een stadsboerderij in het hart van deze ontwikkeling, koppelt de landbouwhistorie van Flevoland aan het nooit gebruikte casco van Station Lelystad-Zuid. Treinen razen nog steeds voorbij, terwijl de plek het middelpunt wordt van een nieuwe woonwijk.

DE WACHTKAMER is een tijdmachine en weerspiegeld de kwalitatieve leegte die de plek de afgelopen jaren stilzwijgend heeft verworven. Achter de huidige, ongeplande verworven identiteit, schuilt namelijk kwaliteit. Met de akker als belangrijkste landschappelijke identiteitsdrager en de traagheid die daarmee gemoeid is, heeft het verlaten station zijn huidige kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Het gevoel op afstand van de stad te zijn, een verlaten plek verscholen tussen de begroeiing, dat plots ook sterk verbonden is met de stad door het voorbijrazen van een trein. De plek speelt met je perceptie van tijd. Het verlaten casco verweert en word gebruikt als canvas voor graffiti. De begroeiing kan zijn gang gaan en neemt langzaam bezit van het betonnen casco.

DE WACHTKAMER behoudt de huidige leegte als belangrijkste kwaliteit. De oorspronkelijke bouwstenen van het polderlandschap vormen het ruimtelijk kader. Een al aanwezige grens in het polderlandschap bepaalt de leegte binnen de kaders en mogelijk nieuwe stedelijke ontwikkeling erbuiten. Het gevolg is een zichtbare aftekening van de landbouw in het midden van de stad. De landbouw rond het verlaten station is de afgelopen veertig jaar onlosmakelijk verbonden geraakt met het station. Door deze functie een kleine schaal te behouden, is deze stadsakker te gebruiken voor en door de bewoners van de stad. Het casco van station Lelystad-Zuid vormt het fundament voor een wegneembare stadsboerderij, die het betonnen casco respecteert en gebruikt. De stadsboerderij heeft een houten constructie en is flexibel en demontabel ontworpen. Een lichte constructie als contrast met het bestaande, zware betonnen, casco. De nieuwe wachtkamer is het epicentrum van de stadslandbouw en een meerwaarde voor de stad.

Mijn ontwerphouding laat ruimte voor leegte. Leegte als een continue kwaliteit. Leegte die voor de toekomst van Lelystad-Zuid van belang is.

Thesis
Meer beelden.

Tom Slots - De Wachtkamer als transformatie-strategie voor de toekomst - Archiprix 2024

De houten constructie, als contrast met het bestaande betoncasco, is wegneembaar. Het ontwerp zet geen punt, maar een komma, waardoor ruimte voor een ander gebruik van het betoncasco in de toekomst mogelijk word.

Naam:
Tom Slots
e-mail

Begin afstuderen:
Februari 2020

Klaar met afstuderen:
Oktober 2023

Opleiding:
Academie van Bouwkunst Arnhem

Enkele gerelateerde artikelen