Tentoonstelling

BLUEPRINT

Het collectief Metro54 presenteert BLUEPRINT: Whose urban appropriation is this?, een multidisciplinaire groepstentoonstelling en publieksprogramming over de relatie tussen straatcultuur en architectuur in TENT Rotterdam. Metro54 nodigde architecten, designers, rappers, producers en kunstenaars uit om nieuw en bestaand werk te tonen dat de soms stormachtige relatie tussen architectuur en straatcultuur vormgeeft, onderzoekt en verbeeldt.

Rotterdam is de hiphopstad van Nederland en architectuur en urban arts & culture zijn diep geworteld in het DNA van de stad. Oude stadswijken en nieuwe bombastische architectuur wisselen elkaar af en functioneren als voedingsbodem voor een eigentijdse kunst-, performance- en muziekcultuur. De groepstentoonstelling en het levendige publieksprogramma grijpen hierop in en stellen de wijze waarop straatcultuur, de stad en haar architectuur toe-eigenen centraal. Speciale aandacht gaat uit naar de thema’s ‘architectuur en identiteitsvorming’ en ‘stedelijke toe-eigening van straatcultuur’ in steden zoals London, Lissabon, Parijs en Rotterdam. Zo gebruiken de kunstenaars Ilja Karilampi, Kareem Lotfy en Marcel van den Berg codes zoals ‘realness’ en de beeldtaal van hip hop om werk te creëren wat zijn weerklank vindt in straatcultuur en in hedendaagse kunst.

Meer info - more information