Festival

Festival van de architectuur

Het Festival van de architectuur is een tiendaags interdisciplinair evenement dat inzoomt op het belang van architectuur voor een goed ontworpen leefomgeving. We nodigen niet alleen ontwerpers, maar ook kunstenaars en gebruikers uit om hun interpretatie en ervaring over architectuur te delen. Met het festival biedt het Vlaams Architectuurinstituut een platform voor kruisbestuiving, waarop al deze actoren elkaar ontmoeten.

Het Festival van de architectuur focust op de kwaliteit van de ontworpen ruimte. Die komt voort uit een open gesprek waarin ontwerpers, beleidsmakers en bewoners elkaar ontmoeten. Het programma slaat een brug tussen al deze actoren en moedigt iedereen aan om na te denken over een goed ontworpen leefomgeving en wat we daarvoor kunnen doen.

Meer info - more information