Symposium

IJsselcongres 20 september in Deventer

Het congres verkent de lang termijn-wateropgave als gevolg van klimaatverandering met de daarmee samenhangende opgave om de kwaliteit en identiteit van het landschap van de IJsselvallei te behouden en te versterken.

Naar aanleiding van de ingrepen in het kader van Ruimte voor de Rivier, nodigde de IJsselbiënnale kunstenaars uit hun visie op de invloed van klimaatverandering op het landschap te tonen: van poëtische droombeelden tot utopische toekomstvisies. De kunstwerken staan op bijzondere locaties in het fraaie IJssellandschap en in de Hanzesteden. Samen met een rijk gevarieerd activiteitenprogramma van musea, culturele instellingen en kunstenaars uit de IJsselvallei, maakt de IJsselvallei deze zomer de plek om te zijn.

In aanloop naar het congres worden bewonersgesprekken georganiseerd met als doel gedeelde kernwaarden van het landschap te identificeren. Deze waarden worden met de bewoners in een atelier vertaald in ruimtelijke principes. Bewoners worden zo betrokken bij de nieuwe lange termijn-strategie en de ruimtelijke uitwerking van de duurzaamheidstransities. Deze aanpak kan een voorbeeld zijn voor de andere rivieren. We leggen nu de basis voor die strategie met zo veel mogelijk betrokken partijen samen: waterschappen, provincies, natuur- en landschapsbeheerders en ingenieursbureaus.

Het congres richt zich op professionals uit de vakgebieden waterbeheer, landschapsontwerp en gebiedsontwikkeling.

Meer info - more information