Tentoonstelling

The Materiality of the Invisible

The Materiality of the Invisible, over drie Maastrichtse kunstinstellingen Van Eyck, Marres en Bureau Europa, de met werk van een dertigtal hedendaagse kunstenaars die archeologie als een methode voor hun eigen werk hanteren. Net zoals hedendaagse kunst niet onder een noemer te vangen is, is archeologie meer dan graven naar overblijfselen uit een onbekend verleden. In dit ruimere kader van beide disciplines concentreert zich de tentoonstelling The Mater

De titel van de tentoonstelling verwijst naar het gedeelde vermogen van kunstenaars en archeologen om het onzichtbare en dat wat in de verbeelding leeft zichtbaar te maken. Al graaft de kunstenaar niet als de archeoloog letterlijk in de grond, hij spit wel in figuurlijke zin de werkelijkheid om, dringt door in andere tijden en onderzoekt de onderliggende lagen van onze sociale, maatschappelijke en politieke realiteit.

Wat kunstenaars en archeologen nog meer verbindt is de noodzaak om verhalen te creëren en te vertellen zodat hun ‘vondsten’ hun betekenis krijgen. Wat zij ontdekken heeft het vermogen onze ideeën en opvattingen over de werkelijkheid, het verleden en de toekomst fundamenteel te veranderen.
The Materiality of the Invisible biedt een uitgelezen mogelijkheid om te reflecteren op de ideeën die wij hebben van onze werkelijkheid. Niet alleen het verleden is ‘a foreign country’, ook het heden en de toekomst. Kunstenaars en archeologen maken dit zichtbaar en verruimen daarmee onze horizonten.

Meer info - more information