Excursie

Pasklaar: de Meerpaal Scheveningen

De nieuwe woningen aan de Westduinweg en Zeesluisweg voegen zich in het straatbeeld en hebben tegelijkertijd een eigen identiteit. Net als de naburige panden kreeg De Meerpaal daarom een plint met winkel en kantoorruimte. De bruinrode stenen gevels matchen met de buurpanden. Op dinsdag 19 september 2017 kun je onder leiding van architect Sanne van Loon van VANWILSUMVANLOON architectuur & stedenbouw ook de hofwoningen in het besloten binnengebied bekijken. Ook geeft ze een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van het plan.

Nu bestaat de omliggende bebouwing nog voornamelijk uit drie bouwlagen, maar volgens het bestemmingsplan voor Scheveningen-Haven wordt dat in de toekomst anders. Alles wat hier herontwikkeld wordt, mag zes bouwlagen hoog worden. Omdat De Meerpaal hier het eerste herontwikkelingsproject is, heeft VANWILSUMVANLOON niet meteen een kolossaal gebouw neergezet. Dat zou behoorlijk uit de toon vallen. Er is gekozen de bovenste twee bouwlagen te laten terugspringen. Door deze zogenaamde trapsgewijze opbouw van de gevels ogen de twee appartementengebouwen minder massief.

Licht en vrolijk binnengebied

Achter de gevels van de twee appartementengebouwen gaat een heel andere wereld schuil. Het binnengebied is licht en vrolijk, dankzij kleuren en materialen die je ook in de duinen tegenkomt. De gevels van de woningen en de achtergevels van de appartementengebouwen zijn opgetrokken in licht stukwerk. De klinkers in het binnengebied zijn zandkleurig, ramen, kozijnen,

Meer info - more information