Lezing / Debat

1·Lectures met Wessel de Jonge

Architect Wessel de Jonge spreekt op 16 november over de renovatie van het Burgerweeshuis van Aldo van Eyck uit 1960. Hij vergelijkt deze in plan en aanpak met andere iconen waar het bureau voor verantwoordelijk is, zoals Zonnestraal in Hilversum en de Van Nelle Fabriek, alwaar zijn bureau Wessel de Jonge Architecten BNA BV is gevestigd.

Het bureau heeft een bijzondere expertise op het gebied van herbestemming van gebouwen, dikwijls in een dynamische stedelijke context. Nieuwbouw maakt in toenemende mate deel uit van hun werkterrein. “Architectuur gaat voor ons om ruimte en licht. In een architectuur die helder en rustig is, met een zorgvuldige uitwerking in materiaalkeuze en detaillering, ontstaan ruimten waarin mensen graag verblijven.”

Prijs: €5,- Tickets zijn verkrijgbaar in de webshop op arcam.nl
Daarnaast zijn tickets te koop aan de deur, vanaf 19.30 uur op de avond van de lezing (indien voorradig). Studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam hebben vrij toegang op vertoon van collegekaart.
Voertaal: Engels.

Meer info - more information