Symposium

Internationaal congres Léon Stynen

Op 7 en 8 december 2017 organiseren het Vlaams Architectuurinstituut en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen een internationale bijeenkomst rond het cultureel erfgoed van Léon Stynen en zijn internationale tijdgenoten.

Het congres is getiteld “Architecture and professionalism: New approaches to the work of Léon Stynen and his international contemporaries”.

Het congres vindt plaats in deSingel in Antwerpen en bestaat uit anderhalve dag presentaties en een halve dag bezoeken aan werk van Stynen in Antwerpen. Voertaal is Engels. Het congres is een opmaat naar het Stynenjaar 2018, wanneer VAi en APA een nieuwe tentoonstelling en publicatie over Stynen zullen presenteren.

Meer info - more information