Lezing / Debat

Architectuur documentaire avond

Identiteit van een groeiende stad.

Het Architectuurcentrum Nijmegen presenteert dit najaar 3 avonden over het thema ‘stedelijke identiteit’. Het drieluik heeft als doel om architecten, beleidsmakers, beeldkwaliteitscommissie en stedenbouwers inzicht te bieden bij​ het​ vormgeven van een stad met een sterke en herkenbare identiteit.
​ ​
Wouter Jan Verheul (onderzoeker stedelijk ontwikkelingsmanagement TU Delft) pleitte tijdens de eerste avond voor ‘verankerde ontwikkeling’ of ‘verankerde vernieuwing’: de eigen stedelijke identiteit versterken of een hernieuwd bewustzijn teweeg brengen.

Dolly Verhoeven (hoogleraar Gelderse en Nijmeegse geschiedenis) maakte tijdens de tweede avond duidelijk dat onze gelaagde geschiedenis een rijke voedingsbodem vormt die door kan klinken in het denken over en ontwerpen aan het Nijmegen van morgen. Hoe dan? is nu de vraag. Hoe ‘Nijmeegs’ zijn de criteria van de commissie beeldkwaliteit? Hoe kunnen onderscheidende gebouwen locatiespecifiek zijn en een bijdrage leveren
aan een (uniek) coherent geheel? En welke invloed heeft het Rivierpark op de toekomstige identiteit van de stad?​

De laatste avond onderzoeken we het onderscheidende vermogen van Nijmegen aan de hand van de documentaire ‘Nijmegen Omarmt de Waal’ ​samenstelling en regie Wim Hompe). Gastspreker is Herman Dekkers, auteur ​van ​’Naar een eigen ruimtelijke Identiteit’.

Meer info - more information