Symposium

4-daagse Cursus De nieuwe wijkaanpak

Er is een nieuwe praktijk aan het ontstaan in de wijkvernieuwing als antwoord op de sterk veranderde omstandigheden. De grootschalige fysieke aanpak is verlaten en heeft plaats gemaakt voor kleinschalige initiatieven, meer uitgaand van de bestaande stad en van wat bewoners zelf zouden kunnen doen. Nog steeds zijn er wijken die te maken hebben met een dalende populariteit en een zwakke reputatie. In veel van die wijken staat de leefbaarheid onder druk.

Deze situatie vraagt om een nieuwe aanpak, rekening houdend met lokale omstandigheden. Hoe kom je tot een actuele, samenhangende visie en een effectieve aanpak? Hoe zorg je voor een balans tussen korte en lange termijn? Hoe breng je het vernieuwingsbeleid in praktijk in deze tijd? De cursus biedt een breed overzicht en verbindt inzichten uit de praktijk, theorie en recent onderzoek met de eigen ervaringen en inbreng van de deelnemers.

Meer info - more information