Lezing / Debat

Verdichting in een gedeelde stad

Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland. Gaat de verdichting de tweedeling verminderen of versterken?
Platform STAD gaat in gesprek over de manier waarop je met ruimtelijke ingrepen de tweedeling in Den Haag kunt tegengaan. We zoomen daarbij in op Den Haag Zuidwest. Praat mee met onder meer René Baron (Stadsdeeldirecteur Escamp), Jeroen Ruitenbeek (Palmbout Urban Landscapes), Maarten van Ham (OTB) o.v.b.

Haagse wijken verschillen sterker in huishoudinkomen, aantallen werklozen en etnische samenstelling dan wijken in andere steden. Volgens recente onderzoeken wordt de tweedeling in de samenleving de komende jaren groter. Corporatiehuurders zijn steeds vaker huurders met een laag inkomen. Volgens het SCP had in 1990 12% een laag inkomen, in 2015 was dat 45%. Dit past in de doelstelling van het Rijk om corporatiewoningen uitsluitend te reserveren voor de laagste inkomens. Maar dit rijksbeleid zorgt in Den Haag voor een toename van de segregatie. In Zuidwest stapelen zich steeds meer sociale problemen op door de grote concentratie sociale huurwoningen in deze wijk.

Om de groei van Den Haag op te vangen is Zuidwest in de recente hoogbouwnota Eyeline & Skyline door de gemeente aangewezen als geschikte locatie voor verdichting en hoogbouw. Met de bouw van nieuwe koopwoningen wordt meer variatie in het eenzijdige (sociale) woningaanbod gebracht. Welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Wat voegt hoogbouw toe in Den Haag Zuidwest?

Meer info - more information