Varia

Herbestemming van erfgoed

Verstandig omgaan met de beschikbare ruimte, met materialen en met de herinneringen die aan bepaalde plekken verbonden zijn, leidt haast vanzelf tot het hergebruiken van oude gebouwen. Herbestemming is zelfs los van de culturele waarden die soms toegekend zijn aan oude gebouwen een evidentie geworden. Nieuwe projecten met nieuwe programma’s worden ingelijfd in bestaande ruimtes en bestaande structuren. Dat kan gepaard gaan met nieuwbouw; het ene hoeft het andere geenszins uit te sluiten.
Op 8 maart geeft Roel De Ridder de cursus “Herbestemmingen van erfgoed”. Zoals bij alle architectuuropdrachten zijn er pragmatische en minder pragmatische projecten, sociaal geïnspireerde of juist prestigieuze voorbeelden, interventies die opgaan in hun directe omgeving en andere die het contrast ermee actief opzoeken. De cursus focust op sleutelprojecten van de tweede helft van de twintigste eeuw tot nu. Namen die aan bod komen zijn Carlo Scarpa, Giancarlo De Carlo, Lina Bo Bardi, Rem Koolhaas, Jacques Herzog & Pierre de Meuron, Peter Zumthor, David Chipperfield, alsook enkele Belgische architecten.
Roel De Ridder, die architectuurtheorie doceert aan de faculteit Architectuur van de KU Leuven en vanuit de UH de toekomst van de Vlaamse parochiekerken onderzoekt, onderbouwt het fenomeen ‘herbestemming’ theoretisch en legt ook enkele valkuilen bloot. Hij verklaart waarom meer en meer architecten het contrast en de neiging om ‘nieuw te zijn’ afzweren. …

Meer info - more information