Varia

Droom mee over een groenere binnenstad!

CAST organiseert op woensdag 28 maart een ontwerpsessie. We willen mét ontwerpers laten zien hoe groen de toekomst van de Tilburgse binnenstad er uit kán zien. De resultaten delen we met de stad.

Het onderwerp
Als het om ruimtelijke kwaliteit gaat, spelen vergroening en verduurzaming een essentiële rol. Groen draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit en beleving, en heeft een positief effect op de waterhuishouding, luchtkwaliteit en temperatuur in de stad. Maar tegelijk staan stedelijke ontwikkeling en economische belangen vaak op gespannen voet met groen, dat nu eenmaal ruimte en geld kost. Bij de ontwerpende discipline ligt de uitdaging die tegenstrijdige belangen te verenigen in slimme en integrale oplossingen. Zo ook in de binnenstad. Natuurlijk heeft en krijgt groen een plek in de binnenstad, zeker gezien de politieke ambities op dat vlak. Maar het tempo in de binnenstedelijke ontwikkeling ligt hoog, en de processen en belangen zijn complex. De ambities voor een groenere binnenstad kunnen daarom volgens CAST nooit te hoog zijn.

De opdracht
Inspireer met utopische plannen en dromen tot meer groen in de Tilburgse binnenstad. Vergroenen is het uitgangspunt: groen omdat het moet, niet alleen waar het kan. Het mag gaan om specifieke plekken in de binnenstad, maar ook om ideeën die niet plaatsgebonden zijn, mits toepasbaar op de Tilburgse binnenstad.

Het programma kunt u terug vinden op de website van CAST.

Meer info - more information