Lezing / Debat

AIA-Lezing door Ernest Briët – directeur

Samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ontwikkelde Landschap Noord-Holland een nieuwe ruimtelijke benadering van het gebied Alkmaar – Hoorn – Amsterdam –Beverwijk. Dit concept noemen zij ‘Amsterdam Wetlands’. De zoektocht startte vanuit zorg voor dit gebied. Er is sprake van een aantal problemen waaronder inklinken van het veen met als gevolg grote uitstoot van broeikasgassen en teruggang van natuurwaarden zoals de weidevogels. Met het concept Amsterdam Wetlands is een nieuw wenkend perspectief ontstaan. Het wordt een top natuur- en recreatiegebied in het hart van de Metropoolregio Amsterdam. Er worden goede verbinding gerealiseerd tussen stad en het groene buitengebied. De initiatiefnemers van Amsterdam Wetlands willen in 2018 starten met pilots om samen met boeren, inwoners en ondernemers het verder uit te werken. Ook voor Alkmaar biedt dit legio kansen.

Ernest Briët studeert in 1995 af als landschapsarchitect in Wageningen. Na een traineeship bij het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werkt hij daar een aantal jaar als beleidsmedewerker bij de Rijksplanologische Dienst aan het onderwerp verstedelijking. Na projectmatige opdrachten bij een aantal andere ministeries werkt Briët als directeur bij diverse maatschappelijke organisaties in Noord-Holland. Na IVN en de Milieufederatie treedt hij in 2013 aan als directeur van de Stichting Landschap Noord-Holland. Integrale gebiedsontwikkeling is één van zijn grootste interessevelden.

Meer info - more information