Lezing / Debat

Wonen met Hugo College 3

Zes colleges van Hugo Priemus over wonen en woonbeleid voor iedereen die zich betrokken voelt.
College 3: Wonen met Hugo – Nieuwe woningen en woningvoorraad als bouwopgave – De woning als hub in vele netwerken.
Sprekers: Hugo Priemus, coreferent drs. Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) & panel, o.l.v. moderator drs. Vincent Kompier (Architectuur Lokaal)

Nieuwbouw blijft nodig om de toenemende woningvraag te accommoderen en om slechte woningen te vervangen door goede woningen. Het Economisch Instituut voor de Bouw stelt jaarlijks woningbouwprognoses op en monitort de ontwikkelingen op dit gebied. Het college gaat in op de noodzaak van het uitbreiden en herstructureren van de woningvoorraad. Hier is goed ruimtelijk beleid noodzakelijk door provincie en rijk, gezien de noodzaak om grensoverschrijdende afspraken te maken (grensoverschrijdende rivieren, HSL-netwerk, netwerk van autowegen, ICT-netwerken, energienetwerken, blauwgroene netwerken). Voor de toekomst is veel te zeggen voor het hanteren van de netwerkstad en stedelijke netwerken als ruimtelijke planningsdoctrines. Meer aandacht is nodig voor de invloed van ICT-backbones op woningen, woonomgeving en stedelijke patronen. In de toekomst zal het ruimtelijk kader worden bepaald door de Omgevingswet ter vervanging van Wet Ruimtelijke Ordening, respectievelijk bestemmingsplan.

Meer info - more information