Lezing / Debat

Wonen met Hugo College 4

Zes colleges van Hugo Priemus over wonen en woonbeleid voor iedereen die zich betrokken voelt.
College 4 De flexibele en gasloze woning – Veranderende wooneisen en technologische ontwikkelingen
Sprekers: Hugo Priemus, coreferent prof. dr. ir. Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Housing Transformation, afdeling Management in the Built Environment, TU Delft en Universiteit van Nijenrode, met een bijdrage toegespitst op de duurzaamheid en de energetische kwaliteit van woningen/energielabels, energietransitie & panel, o.l.v. moderator drs. Vincent Kompier (Architectuur Lokaal)

Het aandeel van voorraadingrepen in de totale woningbouwproductie neemt gestaag toe. Enerzijds wordt met succes een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en aanpasbaarheid van de woningvoorraad. Anderzijds zijn ingrijpende maatregelen nodig om alle woningen van het gas af te krijgen en de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen ook in de woningvoorraad volledig te realiseren. Voorts zal moeten worden nagedacht over functionele aanpassingen van de voorraad die voor een aanzienlijk deel uit grote woningen bestaat, terwijl het aandeel een- en tweepersoonshuishoudens in de voorraad nog steeds toeneemt. De digitalisering heeft onder meer tot gevolg dat steeds minder papier in de woning moet worden opgeslagen. Boeken, dossiers e.d. worden steeds meer vervangen door digitale informatiedragers.

Meer info - more information