Lezing / Debat

Wonen met Hugo College 5

Zes colleges van Hugo Priemus over wonen en woonbeleid voor iedereen die zich betrokken voelt.
College 5 Balanceren met te veel ambities – de toekomst van de woningcorporaties
Sprekers: Hugo Priemus, coreferent dr. Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam, met accent op recente ontwikkelingen sinds de Parlementaire Enquête Woningcorporaties (2014) & panel, o.l.v. moderator drs. Vincent Kompier (Architectuur Lokaal)

In het vijfde collegeblok staat de sociale huursector centraal. Sinds de jaren negentig is het marktaandeel van deze sector afgenomen van 42% tot 28% in 2017. In de periode 1950 – 1980 speelden woningcorporaties een hoofdrol op de woningbouwmarkt. In de daarop volgende decennia bleek de beleidsvrijheid van woningcorporaties wel erg omvangrijk te worden met als resultaat dat zij risicovolle commerciële activiteiten ontplooiden zonder dat er intern of extern voldoende toezicht was. De corporaties verloren voor miljarden euro’s als gevolg van de aangegane risico’s. Dit resulteerde in de parlementaire enquête Woningcorporaties en Herziening van de Woningwet. Sinds 2017 worden sociale en commerciële activiteiten per corporatie juridisch of administratief gescheiden.

Meer info - more information