Symposium

toekomstbestendig erfgoed

mini-symposium over de noodzaak van exploitatiegericht vernieuwen van monumenten’
Hoe houden we monumenten en ons cultureel erfgoed toekomstbestendig? Die vraag staat centraal bij het minisymposium op vrijdagmiddag 23 maart dat het ABC organiseert i.s.m. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem (VDGH). Op deze bijeenkomst wordt ingegaan op dilemma’s die samenhangen met behoud, beheer, exploitatie en (nieuwe) functies van monumentale gebouwen.

Programma:
13.00 inloop en ontvangst
13.30 welkom/inleiding Gabriël Verheggen, directeur ABC
13.40 Gijs Hoen, senior projectleider over 60 jaar Stadsherstel, de aanpak en ideeën voor raadhuis Oud Velsen
14.20 ‘Onderweg naar meer rendabele vierkante meters in een historisch complex’, presentatie door Boudewijn Bach, vz commissie Bouw & Onderhoud VDG
14.35 ‘Hoe uitkomsten van Bouwhistorisch Onderzoek bijdraagt aan creatieve architectonische ontwerp’, presentatie door Filip Bosscher, Kooij Kleijn Bosscher Architectuur Heemskerk
15.00 pauze
15.15-16.00 discussie en gesprek met presentatiegevers, vertegenwoordigers van gemeente Velsen, Haarlem en Mooi Noord-Holland en het publiek
16.00-16.15 afsluiting en wandeling naar VDGH Frankenstraat
16.15-16.45 rondleiding door VDGH-complex o.l.v. drs Rineke Nieuwstraten, kunsthistorica
16.45-17.30 afsluiting en borrel

Meer info - more information