Tentoonstelling

Bouwen aan Samenwonen

Participatie in woonprojecten
Samen bouwen, hoe doe je dat? Hoe stap je in een gemeenschappelijk woonproject zodat je als toekomstige bewoner inspraak hebt bij het concept van samenleven en het architecturale ontwerp? Hoe regel je het beheer hiervan? Deze tentoonstelling toont twaalf actuele voorbeelden van collectieve woonprojecten in Europa, waarin de deelnemers hun ideeën van wonen en samenleven gezamenlijk realiseerden. De projecten hebben zeer verschillende profielen, maar alle volgen een gemeenschappelijke aanpak: participatie.

De expositie is een reproductie van de tentoonstelling ‘Keine Angst vor Partizipation’ van het architectuurmuseum van de TU München uit 2016 in samenwerking met Stad en Architectuur vzw.

Meer info - more information