Lezing / Debat

Tussen slaapstad en bruisend centrum

Architectuur Punt Zoetermeer organiseert op 24 april het gesprek over Zoetermeer ‘Tussen slaapstad en bruisend centrum’. Zoetermeer zal nooit een echte stad worden zoals Delft of Leiden, betoogt Martin van der Maas (planoloog in Amsterdam). Tegelijkertijd heeft Zoetermeer wel meer inwoners dan deze historische steden. Tijdens het gesprek over Zoetermeer kan iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de stad meepraten met Martin van der Maas en andere deskundigen over de vraag of en hoe Zoetermeer een aantrekkelijke stad kan worden.

Zoetermeer is als groeistad vanuit een klein dorp in vrij korte tijd uitgegroeid tot een stad met 125.000 inwoners. Het imago van een slaapstad blijkt nog hardnekkig aanwezig. New Towns missen een aantal stedelijke kwaliteiten zoals de gelaagdheid van historisch gegroeide gemengde woon- en werkmilieus. Het is echter de vraag of dit de ontwikkeling van een bruisend centrum in de weg staat. Is Zoetermeer al hard op weg een levendige stad te worden? Met de nieuwe stedelijkheid van het Stadhuisplein en Cadenza. En welke kwaliteiten kan Zoetermeer wel benutten?

Stadsgesprek onder Leiding van JaapJan Berg (INTI – International New Town Institute). Meer sprekers worden bekend gemaakt op de website

Meer info - more information