Symposium

Symposium DE FLITSENDE STAD

Digitale buitenreclame en omgevingskwaliteit; gaat dit samen?

Buitenreclame is bezig om in een snel tempo te digitaliseren. De impact hiervan op het straatbeeld is groot. De wens van bedrijven om zich zichtbaar te maken tegen en achter de gevels, op abri’s en losse schermen neemt toe. Deze ontwikkeling roept vragen op als: wat staat ons op dit gebied te wachten? Kan digitale buitenreclame een bijdrage leveren aan omgevingskwaliteit, of is het altijd een bedreiging? Wat is de impact van bewegend beeld op de openbare ruimte en de verkeersveiligheid? Hoe passen we dit soort reclame in op een goede manier in de openbare ruimte, en hoe zit het met semiopenbare ruimtes zoals winkelpassages? Heeft de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit er eigenlijk wel iets over te zeggen, als er geen bezwaar is tegen het bouwwerk zelf, maar alleen tegen de bewegende beeld en de lichtuitstraling?
Op 16 mei staan deze vragen centraal.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit merkt dat er een groeiende vraag is naar richtlijnen voor digitale buitenreclame. Dat er behoefte is aan een discussie over hoe wij LED-reclame goed kunnen inpassen, zodat het geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de omgeving. Hier en daar formuleren gemeenten beleid, meestal na incidenten, maar het gaat aarzelend en mondjesmaat. Op 16 mei gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe een eventuele handreiking eruit moet zien.

Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is wel nodig.
Aanmelden kan via cb@ruimtelijkekwaliteit.nl

Meer info - more information