Festival

Dag van de Architectuur Utrecht

De stad bereidt zich voor op een nieuwe toekomst

In het weekend van 1, 2 en 3 juni 2018 vindt de jaarlijkse Dag van de Architectuur plaats in een groot aantal steden in Nederland. Het landelijke thema in 2018 is: Stad voor morgen. Anno 2018 kijken we vooruit naar de stad van de nabije toekomst, die voor grote uitdagingen staat: snelle bevolkingsgroei, nieuwe woonwensen, nieuwe mobiliteit en de transitie naar duurzame energiebronnen. Dit vraagt op meerdere vlakken aanpassingen aan de stad en haar voorzieningen. De stad is populair: steeds meer mensen willen wonen in de stad. Huishoudens veranderen en woonwensen zijn niet meer hetzelfde als tien jaar geleden. Winkels en bedrijvigheid krijgen vaker andere functies. De infrastructuur moet worden aangepast aan nieuwe vormen van mobiliteit. Hoe behouden we ruimtelijke kwaliteit? Hoe zorgen we ervoor dat onze steden ongedeelde steden blijven waar iedereen prettig kan wonen en werken? Die vragen beantwoorden we tijdens de Dag van de Architectuur met het openstellen van bijzondere projecten en gebouwen, lezingen en exposities.

Meer info - more information