Symposium

Rise of the Architect in the 15th Centur

Op 31 mei 2018 organiseert de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Sectie Architectuur van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis en de KNOB een symposium over de ontwikkeling van het beroep van de architect in de Late Middeleeuwen en de Renaissance.
Wetenschappers uit verschillende landen zullen recent onderzoek presenteren en ingaan op verschillende aspecten van het architectenvak. De vragen wat het beroep in de vijftiende eeuw inhield en welke factoren van belang waren voor de specialisatie van ontwerpers staan centraal. De lezingen zijn in het Engels.
Na afloop vindt de boekpresentatie plaats van Merlijn Hurx “Architecture as Profession. The origins of Architectural Practice in the Low Countries in the Fifteenth Century” met aansluitend een borrel.

Meer info - more information