Lezing / Debat

The Golden Snail Opera – Anna Tsing

What’s Eating the Chinese Mitten Crab, het project van Rotor voor Triënnale Brugge, orkestreert de ontmoeting tussen het publiek van twee kunstenfestivals: de Triënnale in Brugge en Beaufort in Zeebrugge. De aanleiding voor het project is de massale aanwezigheid van een uitheemse krab in de Brugse reien: de Chinese wolhandkrab. In China wordt deze als een delicatesse beschouwd, maar hier koloniseert het diertje de waterlopen, waardoor het natuurlijke evenwicht wordt ontwricht. Wetenschappers proberen hierop te reageren door te zoeken naar manieren om deze populatie te vernietigen of vormen van samenleving met inheemse dieren- en plantensoorten te onderzoeken.

Rotors project vormt de aanzet om dieper in te gaan op deze vorm van natuurlijke verstoring. Hoe gaan we om met invasieve soorten? Moeten we ‘ongedierte’ buiten houden of er in harmonie mee proberen samen te leven?

Op 28 mei nodigen we antropologe Anna Lowenhaupt Tsing uit voor een uiteenzetting over invasieve soorten. Voor deze avond brengt Tsing voor het eerst haar performance The Golden Snail Opera voor publiek. De opvoering is geïnspireerd op een Taiwanese opera en vertelt het verhaal van de appelslak, een Zuid-Amerikaanse zoetwaterslak die in de 20ste eeuw naar Taiwan werd geëxporteerd als ‘delicatesse’. Alleen dacht de lokale bevolking daar anders over. Het dier werd er uitgezet en vormt vandaag een plaag voor de lokale fauna en flora. Net als met de wolhandkrab zijn er twee opties: verdelgen of accepteren.

Meer info - more information