Film

The Ghazze Experience

Het Atelier Rijksbouwmeester nodigt u van harte uit om op 22 juni op de IABR een bijeenkomst bij te wonen over het werk van Rijksbouwmeester Floris Alkemade in Libanon. (Voertaal is Engls). Op verzoek van de VNG International denkt hij mee over de ruimtelijke ingrepen die de druk van vluchtelingen op lokale gemeenschappen moeten helpen verzachten.

Hoe gaan landen als Libanon, Jordanië en Turkije om met de komst van honderdduizenden tot miljoenen vluchtelingen? Welke impact heeft dit op het dagelijks leven en de publieke voorzieningen in deze gebieden? En hoe worden de vluchtelingen daar eigenlijk gehuisvest?

Belangrijkste onderdeel van de avond is de vertoning van de film “The Ghazzé Experience”. De speciaal voor deze gelegenheid geproduceerde film van de Libanese filmmaker Firas el Hallak gaat over de herontwikkeling van een park in het dorp Ghazzé, gelegen in de Libanese Bekavallei. De film documenteert het proces rondom de planvorming van het park en geeft daarnaast inzicht in het dagelijks leven van de vluchtelingen en hoe de verbetering van de openbare ruimte van invloed kan zijn op het dagelijks leven in Ghazzé.
Voorafgaand geeft Ziad Moussa (teamleider LOGOReP programma in Libanon) een korte lezing gegeven. Na afloop zal op de film worden gereflecteerd door filmmaakster Ellen Davids en beeldend kunstenaar Joost Conijn. Tot slot spreekt Floris Alkemade, met de gasten over vraagstukken rondom de opvang van vluchtelingen in zowel Europa als in Libanon.

Meer info - more information