Lezing / Debat

STADgesprek – Ruimte voor mobiliteit

Den Haag verdicht en dat betekent niet alleen meer woningen, maar ook meer verkeer.
Om al dit nieuwe verkeer in goede banen te leiden zet het nieuwe college in haar akkoord in op grote investeringen in mobiliteit. Er zal worden geïnvesteerd in OV, met onderzoek naar een metroverbinding van de Binckhorst naar Scheveningen. Het hoofdfietsnetwerk wordt uitgebreid en verbeterd en de binnenstad moet beter beloopbaar worden. Daarnaast blijft de auto een belangrijke speler in de stad.

Om al deze vormen van mobiliteit te faciliteren is ruimte nodig en die is er door de verdichting juist steeds minder. Dat vraagt om slimme ruimtelijke keuzes. Op de grote regionale en stedelijke schaal, maar ook op kleiner schaalniveau, in wijk of straat. In het STADgesprek Ruimte voor Mobiliteit gaat Platform STAD in gesprek over de vraag hoe we ervoor zorgen dat Den Haag vandaag, maar ook in de toekomst een bereikbare èn aantrekkelijke stad blijft.

Meer info - more information