Symposium

Toekomst van de Week van het Lege Gebouw

Wat staat ons aan leegstand te wachten de komende jaren? Hoe bereiden we een nieuwe generatie professionals daar op voor? En wat is de rol die de Week van het Lege Gebouw hier in de toekomst in kan blijven spelen? Op donderdagochtend 27 september organiseert de Stichting Week van het Lege Gebouw een symposium, waarbij deze vragen centraal staan. Uitgenodigd is iedereen die zich betrokken voelt bij de herbestemmingsopgave en wil bijdragen aan het opleiden van jonge professionals op dit terrein. Rijksbouwmeester Floris van Alkemade opent de ochtend en na de ronde-tafel-sessies over de actuele leegstands- en onderwijsopgaven kunt u nog aansluiten bij een lunch en rondleiding door De LiK.

Meer info - more information