Lezing / Debat

Een kleine Haagse geschiedenis van een t

‘De Nieuwe Haagse School is hipper dan ooit’ kopte een landelijk dagblad onlangs. De typisch Haagse architectuurstijl ontstond 100 jaar geleden en is nog steeds zeer geliefd. De eenheid in de buurten tussen architectuur en stedenbouw kon toen alleen ontstaan, doordat de wethouder, stadsarchitect en de directeur stadsontwikkeling strakke spelregels hadden opgesteld.

Met alle nieuwe technologische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen is het leven in de stad ondertussen veel complexer geworden. De eenduidige aanpak van de Nieuwe Haagse School is in deze tijd niet meer realistisch en zal ook niet meer als democratisch worden ervaren. In de huidige praktijk zien we grote verschillen in opvatting tussen professionals (dienst stadsontwikkeling, architecten), ontwikkelaars en bewoners.

Als de stad (c.q. maatschappij) niet meer maakbaar is, hoe maken we dan de stad (c.q. maatschappij)? Op 26 september wordt gedebatteerd over verleden, heden en toekomst van Den Haag. Kunnen er lessen getrokken worden uit de manier waarop de Nieuwe Haagse School ontstond of zijn toekomstverkenningen niet meer dan extrapolaties van het heden.

Symposium met:
MARCEL TEUNISSEN, schrijver van het boek 100 jaar Nieuwe Haagse School – De toekomst van het verleden
ERIK PASVEER, hoofd stedenbouw & planologie gemeente Den Haag.
PATRICK VAN DER DUIN, directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek.
RIENTS DIJKSTRA, POSADMAXWAN, hoogleraar TU Delft
ERIC VREEDENBUGH, moderator, Archipelontwerpers

Meer info - more information