Tentoonstelling

Bezield modernisme

Architectuur als het beschavingsideaal in het werk van A.H. Wegerif (1888-1963). Tentoonstelling met lezingen en uitvoeringen op het vlak van architectuur, literatuur, film en muziek, en de presentatie van het boek ‘Het bezield modernisme van A.H. Wegerif’ geschreven door Hubert Thomas. De tentoonstelling doet recht aan alle belangrijke aspecten van het leven van A.H. Wegerif: architectuur, stedenbouw, vrijmetselarij, muziek, film en literatuur.

Meer info - more information