Lezing / Debat

Propositions #7/5: Sense

Met Samaneh Moafi (Forensic Architecture, Londen) en Channa Samkalden (Prakken d’Oliviera, Amsterdam)

Satellietbeelden zijn een steeds veelvuldiger gebruikte techniek in de hedendaagse cultuur en een bevoorrechte manier om veranderingen op onze planeet op territoriale schaal weer te geven en te begrijpen. Maar hun gladde voorkomen verhult de complexiteit – om nog niet te spreken van de politiek – van het onderliggende fotografische mechanisme dat in staat is om beelden vast te leggen, aan elkaar te plakken en dergelijke beelden te verspreiden. Wanneer het bijvoorbeeld gebruikt wordt als bewijsmateriaal voor klimaatverandering, moeten velden van pixels omgevormd worden tot tastbare informatie. Terwijl ze waarheid beloven, brengen deze processen van interpretatie nieuwe betwistbare ruimtes tot stand.

Met de bewijsvoeringsmethode van teledetectie of ‘remote sensing’ als onderwerp, presenteert Samaneh Moafi Ecocide in Indonesia, 2016, een onderzoek naar de branden van 2015 op Kalimantan en Sumatra die ruim 21.000 vierkante kilometer bos- en turfland verwoestten. Channa Samkalden presenteert Friends of the Earth Netherlands vs. Royal Dutch Shell, een lopende rechtszaak waarin vier Nigeriaanse burgers Shell voor de rechter dagen vanwege olielekkages die hun akkers en viskweekvijvers hebben vervuild.

Deel van Propositions #7: Evidentiary Methods, – het publieke programma dat georganiseerd wordt in de context van Forensic Justice, een tentoonstelling met Forensic Architecture.

Meer info - more information