Tentoonstelling

Utopia 1975-1978. Een terugblik.

Gedurende de lange geschiedenis van de Faculteit Bouwkunde zijn er steeds weer momenten geweest dat de studenten uit genoegen of ongenoegen een tijdschrift zijn begonnen naast de officiële kanalen waarlangs berichten werden verspreid. Delftse School, Architectonische Studies en Oase zijn daar voorbeelden van. In de jaren zeventig werd door een aantal studenten buiten de school om het tijdschrift Utopia uitgegeven. Dit ‘tweemaandelijks tijdschrift voor wetenschappelijk amusement’, zoals de ondertitel luidt, heeft nauwelijks sporen achtergelaten op de school en weinigen zullen zich het tijdschrift herinneren. Het komt ook niet in de bibliotheken van de Technische Universiteit voor. Blijkbaar is er uiteindelijk maar weinig plaats voor ‘buiten de doos’ denken. Inmiddels is het tijd om aandacht te schenken aan dit vergeten moment uit een roemrijk verleden toen de studenten nog grootse ideeën hadden.

Meer info - more information