Lezing / Debat

Thursday Night Live: SDA Debat

Tijdens dit Speculatief Design Archief debat zullen nieuwe vormen van auteurschap en autoriteit, ieder met hun eigen onafhankelijke narratief, worden onderzocht.
 Met Bethany Nowviskie, Dragan Espenschied, Klaus Rechert, Michael Murtaugh, Nicolas Maleve, Renee Turner en Cristina Cochior. Moderatie door Annet Dekker.

Waarden die ten grondslag liggen aan het beheer van data en het creëren van verzamelingen, interfaces en infrastructuren worden gekarakteriseerd door termen als hergebruik, openheid, interoperabiliteit, relationaliteit, interdisciplinariteit, en, in sommige gevallen, zelfs post-disciplinariteit. Op basis van het principe “hoe meer data er zijn, des te meer er gedeeld kan worden en des te meer kennis er kan worden geproduceerd”, wordt bij het nemen van beslissingen over de teksten, objecten en kunstvoorwerpen die het verdienen om bewaard te worden, vaak alleen maar naar de behoeften en praktische vereisten van het hier en nu gekeken.

Maar een dergelijke gerichtheid op het heden gaat eraan voorbij dat het archiveren in de eerste en voornaamste plaats gaat over het verzamelen en verspreiden van kennis voor toekomstige generaties, wier behoeften onmogelijk te voorspellen zijn.
Toch fungeren de meeste archieven vandaag de dag uitsluitend als achteruitkijkspiegels; gebouwd op een conventionele infrastructuur kunnen actieve en dynamische data hun performatieve karakter verliezen.

Meer info - more information