Symposium

Nieuwe ontwikkelingen 3D Beton printen

1) Op Saxion Hogeschool Enschede is men met verschillende partners in 2016 gestart met de ontwikkeling van een 3D betonprinter. Dit RAAK-MKB project Konkreet wordt eind 2018 afgerond. Projectleider Ivo Vrooijink vertelt over de onderzoeksresultaten, de toekomstmogelijkheden en de ontwikkeling van de adaptive slicer.

2) Eggshell 3D printed thin-shell formwork for non-standard, structural concrete columns is een nieuw fabricageproces voor het maken van non-standard, gewapende betonconstructies. 3D-geprinte recyclebare bekistingen kunnen worden gebruikt voor het gieten van volledige, betonnen bouwelementen. Een voordeel is de eenvoudige integratie van wapening.

3) In 2015 is de faculteit Bouwkunde van de TU/e gestart met een onderzoeksproject naar de constructieve en materiaalkundige aspecten van 3D-betonprinten. Booosting was ook bij deze ontwikkeling betrokken en Assistent Professor Freek Bos doet een update van de lopende 3D Concrete Printing (3DCP) ontwikkelingen, waaronder project Milestone : de bouw van vijf 3D geprinte woningen in Eindhoven.

4) Bezoek aan de 3D Concrete Printer van de TU/e
5) Borrel

U bent van harte welkom!

Meer info - more information