Varia

Challenge circulaire werklocaties 2050

De Provincie Noord-Holland, Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisalliantie Bedrijfsterreinen Nederland (SKBN) willen een impuls geven aan de ontwikkeling van toekomstige de werklocaties. Zij hebben de Challenge circulaire werklocaties 2050 uitgeschreven. Hiertoe worden professionals op het gebied van ontwerp, stedenbouwkunde, circulaire economie, mobiliteit, digitalisering en het toekomstige werken uitgedaagd om deel te nemen aan een meerdaags atelier in februari 2019. Daarin wordt, onder begeleiding van Maurits de Hoog (stedenbouwkundig hoofdontwerper Ruimte en Duurzaamheid Amsterdam), Wim van Lieshout (directeur Waste and Energy STrategies WEST) en Carlo van de Weijer (hoofd Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven) door drie multidisciplinaire teams gewerkt aan de ontwikkeling van een visie op circulaire werklocaties 2050.

Geïnteresseerden in deelname kunnen zich vóór 18 december 2018 in teamverband of individueel aanmelden met een portfolio en motivatie. Kijk op https://arch-lokaal.nl/open-oproep-challenge-circulaire-werklocaties-2050/

Meer info - more information