Boekpresentatie

Presentatie Cahier ‘Verweven Stad’

CAST nodigt u uit voor de presentatie van het cahier Verweven Stad, dat stedenbouwkundige Ludo Hermans (gemeente Tilburg) inhoudelijk heeft samengesteld in opdracht van gemeentesecretaris Marcel Meijs. Deze feestelijke aangelegenheid vindt plaats op dinsdagavond 11 december van 20.00-21.30. We gaan op deze avond o.a. met Ludo Hermans in gesprek over zijn visie op de toekomstige ontwikkelingen van Tilburg.

Locatie: Theaters Tilburg

Over Verweven Stad

Verweven Stad geeft uitdrukking aan de ontwikkeling van Tilburg als een verweven stad. De bewondering gaat vaak uit naar op zichzelf staande projecten en objecten. Maar Verweven Stad gaat juist over de samenhang van de projecten. Alle gebieden in Tilburg die ooit gescheiden eilanden waren, vervlechten en vormen steeds meer één geheel. En dat geheel is meer dan de som der delen.

Het Cahier is letterlijk tweeledig. Het eerste deel is een ode aan de ontwikkeling die de stad de afgelopen 10 jaar heeft doorgemaakt en waar we trots op kunnen zijn. Het tweede deel is een schetsboek, met ideeën, plannen en dromen, vraagstukken die om een oplossingen vragen. Dit deel vormt een uitnodiging aan publiek en professionals om verder te denken en mee te bouwen aan de ambities van de stad. Want Tilburg is en blijft in beweging. En daar nemen we u graag in mee.
Op de avond zelf zal er voor iedereen een exemplaar zijn.

Meer info - more information