Lezing / Debat

5e Architectentafel 2018

5e Architectentafel 2018

Het dilemma van Ben de Reu, gedeputeerde Provincie Zeeland

Donderdag (en niet zoals gewoonlijk woensdag) 13 december 2018
locatie: CBK Zeeland, Balans 17 4331 BL Middelburg
van 17.00 tot 19.00 uur
toegang gratis

Het dilemma
Herbestemming van oude, waardevolle gebouwen die leeg komen te staan o.a. als gevolg van demografische trends en ontkerkelijking. Hoe daarmee om te gaan in de wetenschap dat het om behoorlijk wat gebouwen kan gaan op termijn, terwijl de behoefte aan ‘tot cultuurtempels/discussiepodia’ omgebouwde kerken natuurlijk ook niet oneindig is.

Herbestemming
Hoe kan herbestemming dan plaatsvinden enerzijds op een economisch-maatschappelijk verantwoorde wijze en anderzijds met respect voor het karakter van de gebouwen.

CBK Zeeland, Balans 17, 4331 BL Middelburg, info@cbkzeeland.nl, tel. 0118-611443, cbkzeeland.nl

Meer info - more information