A tot Z debat

Lezing / Debat

Amsterdam en Zaanstad groeien steeds verder naar elkaar toe. Vanaf Buiksloterham tot en met het Hembrugterrein worden de komende jaren nieuwe woongebieden ontwikkeld. Ondanks de gemeentelijke samenwerking rondom Haven-Stad, de vele Amsterdammers die naar de Zaanstreek verhuizen en de frequente treinverbindingen zijn er nog altijd mentale en fysieke barrières te overwinnen. Al in 1959 werd daarom een ludieke Dam tot Dam-loop georganiseerd om aandacht te vragen voor betere oeververbindingen tussen Amsterdam en de Zaanstreek. Het thema is nog altijd actueel en daarom organiseren Babel Zaans architectuurplatform en ARCAM en op 1 oktober het A tot Z debat.

Beleidsmakers en gebruikers uit het gebied gaan in gesprek over de verbindingen tussen Amsterdam en Zaanstad. Wat vinden zij belangrijk in de verbinding tussen beide steden en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Ook het publiek krijgt de ruimte om mee te denken, op deze manier stellen we gezamenlijk een agenda op voor de volgende editie.

Met: Thijs Biersteker (kunstenaar), Anne van der Zwaag (directeur BIG ART en Object Rotterdam), Carolien Schippers (Directeur Grond en Ontwikkeling, gemeente Amsterdam), Annius Hoornstra (Concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling gemeente Zaanstad), Frits Palmboom (stedenbouwkundige, gemeente Zaanstad), Ton Venhoeven (architect en stedenbouwkundige VenhoevenCS), Kees Noorman (algemeen directeur ORAM) en verschillende ondernemers uit het gebied.

Meer informatie