Aanpak Participatie Omgevingswet

Symposium

De nieuwe Omgevingswet maakt participatie bij de meeste vastgoedprojecten verplicht. De eerste ervaringen zijn zelfs veelbelovend. Een goed participatietraject vergroot de langetermijnwaarde van vooral complexe projecten, zoals binnenstedelijke herontwikkeling en gebiedsontwikkeling.

De nieuwe wet biedt echter geen richtlijnen voor de wijze van participatie. Het is aan gemeenten en initiatiefnemers (corporaties, ontwikkelaars en eigenaren) om dit te concretiseren. Hoe realiseert u een succesvolle participatie? Hoe richt u een zorgvuldig participatieproces in? In 1 dag krijgt u als gemeente en initiatiefnemer effectieve, praktische handvatten en zelfs een gestructureerd toetsingskader. Kortom, met deze populaire cursus realiseert u een zorgvuldig participatieproces dat van meerwaarde is voor uw projecten.

1 februari, 8:30-16:00 – New Babylon Den Haag

Meer informatie