Aanpak Verduurzaming Woningen 2020

Symposium

In Nederland moeten bijna 8 miljoen huishoudens van het gas af voor 2050. Dat betekent circa 18.000 woningen per maand, als we nu starten.

Inmiddels zijn de eerste proeftuinen voor de transitie naar aardgasvrije woningen gerealiseerd. Wat zijn de succesfactoren voor verduurzaming van de bestaande woningportefeuille? Waar liggen de samenwerkingskansen tussen gemeentes, corporaties en netbeheerders? Wat zijn de optimale verduurzamingsacties voor gevarieerde woningportefeuilles?

Meer informatie