Abe Bonnema Prijs in Fries Museum

Tentoonstelling

De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is bestemd voor de (jonge) architect van een gebouw dat in de twee jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten (onder 40 jaar) wordt in de even jaren uitgereikt. Het prijzengeld voor de winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten bedraagt 20.000 Euro. In het Fries Museum te Leeuwarden worden alle inzendingen gepresenteerd.

13 december – 15 januari – Fries Museum, Leeuwarden

Meer informatie