Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten

Tentoonstelling

Doel van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is het vestigen van aandacht op jonge talentvolle architecten, die een bijdrage leveren aan vernieuwing van de architectuur. De prijs is bestemd voor de jonge architect (onder de 40 jaar) van een gebouw dat in de afgelopen twee jaar (2018/2019) in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, dat toekomstige generaties inspireert en dat tot voorbeeld strekt. Via de prijs wordt het gedachtegoed van de Friese architect ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden.

Meer informatie