Alternatieven voor eigenaarschap

Lezing / Debat

Hoe realiseer je andere woonvormen, en waarom blijkt dit in de praktijk vaak zo uitdagend? Tijdens het derde en laatste woondebat van Amateur Cities, ‘Alternatieven voor eigenaarschap’, gaan sprekers, ontwerpers en het publiek in discussie over hoe we met andere vormen van woningbezit, georganiseerd rond ‘het delen’ of ‘the commons’, de wooncrisis aan kunnen pakken.

Het debat maakt deel uit van een drietal publieke events rondom het thema ‘Anders Werken Aan Wonen’, georganiseerd als onderdeel van het gelijknamige programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Binnen dit programma wordt gewerkt aan innovatieve ontwerpende onderzoeksprojecten die concrete oplossingen bieden voor de woonopgave.

Op 28 maart onderzoekt Amateur Cities welke andere mogelijkheden er zijn náást de dominante, gebruikelijke vormen van woningbezit, en kijkt daarbij naar bestaande en nieuwe alternatieve woonconstructies – wooncoöperaties, co-housing en co-living, Community Land Trusts en kraken – maar ook naar hoe het gevoel van eigenaarschap in de woonomgeving wordt gecreëerd. Hoe worden dit soort woonvormen concreet, zowel als het gaat om financiering, wetgeving en de inzet van organisatie? Hoe kunnen ze worden waargemaakt en wat kunnen we nu doen om de beschikbare vormen van eigenaarschap uit te breiden?

28 maart, 19:30 – Independent School for the City, Rotterdam

Meer informatie