Archiprix Nederland 2020 en Archiprix International Santiago, Chile 2019

Tentoonstelling

De tentoonstellingen Archiprix Nederland 2020 en Archiprix International Santiago, Chile 2019 zijn te bezichtigen van 18 juni t/m resp. 4 oktober (Archiprix NL) en 30 augustus (Archiprix International).

De hogere Nederlandse ontwerpopleidingen op het gebied van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur selecteren jaarlijks hun beste afstudeerplannen voor deelname aan Archiprix. Bij wijze van experiment zijn voor deze editie ook plannen ingestuurd door de masteropleidingen interieurarchitectuur. De dertig plannen die voor Archiprix 2020 werden ingezonden geven in al hun verscheidenheid een beeld van de stand van het Nederlandse ontwerponderwijs. De diversiteit is kenmerkend voor Archiprix. Anders dan bij de meeste prijsvragen is er geen sprake van een gezamenlijke opgave. Zowel het schaalniveau, als de behandelde problematiek, als de wijze van presenteren varieert per plan.
Voor de internationale editie worden ontwerpopleidingen over de hele wereld uitgenodigd om hun beste afstudeerproject in te sturen.

Meer informatie