Bedreigd erfgoed (m.n. in Groningen)

Lezing / Debat

Serie Zondagmiddaglezingen over bedreigd erfgoed in de raadzaal van het Berlagehuis te Usquert.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

28 januari Bedreiging boerderijen als onderdeel van het Oldambtster landschap.
Met Oldambtster wethouder Ger Klein en Harm Evert Waalkens, voorzitter Stichting Landschap Oldambt

11 februari Vermarkting en rendementsdenken rondom erfgoed.
Met landschapsarchitect Hannah Schubert, winnaar van de eerste Masterprijs van het Nationaal Renovatie Platform met haar project Tweede natuur.

3 maart Verlies genius loci, de identiteit van de plek.
Met Paul Meurs, architect en architectuurhistoricus en (voormalig) professor aan de TU Delft.

17 maart Bodemdaling door droogte.
Met Henri Havinga (Deltares), die samen met Mandy Korff recent een uitgebreide literatuurstudie naar dit onderwerp deed. En de resultaten daarvan komt presenteren.

De lezingen worden ingeleid en de discussie geleid door Goos Gosling-Slotegraaf, voorzitter van Heemschut afd. Groningen.

De lezingen starten telkens om 15:00 uur met een koffie-/thee-inloop vanaf 14:30 uur.
Deelname € 35,- voor de hele reeks en € 10,- per lezing.

Van tevoren graag aanmelden via info@BerlagehuisUsquert.nl

Stichting Berlagehuis Usquert
Erfgoedpartners | Centrum Groninger Taal & Cultuur
Vereniging Heemschut afdeling Groningen
Vereniging Groninger Monument Eigenaren
Stichting Libau

Meer informatie