Behoud of sloop? Over Zaanse woningbouw

Lezing / Debat

De cultuurhistorische kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad staat volop in de belangstelling. Voor de zomer heeft het College van B en W de nota ‘Cultuurhistorische inventarisatie en waardering sociale woningbouwwijken 1900-1945’ uitgebracht. Het dilemma om een karakteristiek woningbouwcomplex te behouden of te slopen wordt door veel factoren beïnvloed. Babel en Zaans Erfgoed haken aan bij de actuele discussie over de aanpak van voor- en naoorlogse woningbouwcomplexen in Zaanstad die kampen met o.a. bouwtechnische problemen.

Tijdens bijeenkomsten op 6 en 13 november debatteren wij met betrokkenen hoe je de dilemma’s kunt omzetten in praktisch beleid waarmee alle belanghebbenden zich gerespecteerd voelen.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 6 november ligt de nadruk op informatie, met presentaties door Cynthia van den Berg (gemeente Zaanstad) en Paul Meurs (cultuurhistorisch onderzoeksbureau SteenhuisMeurs). Bij de tweede bijeenkomst op 13 november spreken Jouke van der Werf (architectuurhistoricus) en Gert Jan te Velde (architectenbureau Van Schagen uit Rotterdam). Beide hebben een reputatie met respect om te gaan met de bestaande bouw. Tijdens deze tweede bijeenkomst ligt de nadruk op debat en de zoektocht naar praktisch beleid met vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties en bewoners.

Woensdag 6 november en 13 november, inloop 19:30 uur, start 20:00 uur, in De Vermaning, Westzijde 82 in Zaandam. Gratis toegang. RSVP op de website van Babel.

Meer informatie