Bewoners hebben wat te zeggen

Lezing / Debat

Rotterdam staat de komende jaren voor enorme opgaven voor de verbetering van wijken. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor huishoudens met een laag- en middeninkomen. De vernieuwing van de woningen en de openbare ruimte zal een bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van energiearmoede en de (effecten van) klimaatverandering. De groeiende sociale diversiteit in de wijken vraagt om meer aandacht voor ontmoetings- en ondersteuningsplekken. Deze verbetering en vernieuwing kan alleen maar lukken met hulp van de collectieve kracht van burgers. Bewoners vragen zeggenschap, omdat het om hun leefomgeving gaat. Maar ook omdat ze iets te bieden hebben: lokale kennis, ideeën, ervaring en deskundigheid.

Op basis van gesprekken met bewoners stelde Recht op de stad een visie op over ‘stadsvernieuwing 2.0’, een pleidooi voor volwaardige zeggenschap. Tijdens het stadsgesprek gaan we hierover met gastsprekers en publiek verder in gesprek.

Sprekers: Nanke Verloo, Thijs van Mierlo, Catherine Koekoek + bestuurders van woningcoporaties, bewoners van Rotterdam en relevante gemeentemedewerkers

Ga naar de link voor meer informatie over het programma & om het pleidooi te downloaden.

25 september, 19:30 – 22:00 – Verzamelgebouw ’t Klooster

Meer informatie