Bijzondere architectuur Zoetermeer

Excursie

De bustocht wordt onderbroken door een paar korte wandelingen langs onder meer de bekende Koepeltjeswoningen. Tijdens deze excursie wordt speciaal gekeken naar de architectuur uit de periode 1965-1990 in de wijken rondom het centrum. Aanmelden is verplicht.

De groei van klein dorp naar een stad van 125.000 inwoners heeft een prachtige staalkaart van architectuur en stedenbouw opgeleverd. In dit proces was veel ruimte voor experiment en vernieuwing. Dit is bijvoorbeeld te zien in projecten met dubbel grondgebruik zoals de woondekken in Meerzicht en Buytenweg en het stadscentrum. Maar midden in de ‘New Town’ is ook het historische dorp behouden gebleven.

De excursie is onder leiding van Ad ten Ham (Landschapsarchitect, voormalig strategisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling Zoetermeer) en Botine Koopmans (Architectuurhistoricus, voormalig adviseur Erfgoed Zoetermeer). Zij geven uitleg over de gebouwen en de manier waarop Zoetermeer tot stand kwam.

Meer informatie