BLAStprijs 2021 Studentenhuisvesting

Lezing / Debat

In 2021 reikt BLASt, het Bredase platform voor landschap, architectuur en stedenbouw, deze jaarlijkse architectuurprijs voor de zesde maal uit. Met de prijs wil BLASt de aandacht vestigen op het belang van ruimtelijke kwaliteit in Breda. In 2021 wordt de prijs uitgereikt in de categorie ‘Beste studentenhuisvesting’.

Jaarlijks volgen duizenden studenten in Breda middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Studenten die graag in de stad wonen waar ze studeren. Als onderwijsstad is het van belang dat Breda haar studentenhuisvesting op orde heeft. Hoe is het in Breda gesteld met de kwaliteit van de studentenhuisvesting? Draagt de vormgeving van de collectieve voorzieningen – de fietsenstalling, de gezamenlijke keuken, de wasruimte, het groen – bij aan de kwaliteit van wonen? En hoe is het programma verweven met de stad? Een goede inpassing draagt bij aan de dynamiek van de wijk.
Afgelopen jaar, toen veel studenten noodgedwongen hun lessen vanuit hun studentenkamer volgden, bleek eens te meer dat de invulling van de (beperkte) ruimte én de omgeving van groot belang is.

Kanshebbers voor de BLAStprijs zijn:

Study Studio Park
T63
SHV Brinker!
Camelot Campus 076 Breda
Ensemble van Legeringshotels

Meer informatie