CASTatelier Wijk vol Energie

Varia

Hoe kan de energietransitie de motor zijn voor vernieuwing van een wijk? Zodat de transitie ook bijdraagt aan een betere lokale economie, sociale infrastructuur, lokale democratie en betere woningen in een aantrekkelijk gebied?

Aan de slag met een ‘klein stukje Noord’
Tijdens dit atelier willen we hier op verder bouwen. Dat doen we door in te zoomen op een ‘klein stukje Noord’. Wat is het ruimtelijk toekomstperspectief met dit stukje van de wijk als levend voorbeeld? Wat zijn de problemen van vandaag en hoe slaan we de brug naar de toekomst? Ambitieus, fysiek en financieel haalbaar, en bovenal met draagvlak in de wijk?

Prikkelende pitches
We starten het atelier met enkele prikkelende pitches. Aan professionals in het fysieke én sociale domein vragen we welke concrete kansen zij zien en wat hun grootste zorgpunten zijn wanneer zij kijken naar de buurten in Tilburg Noord.

Resultaat
Resultaat van deze middag is een handvat een integraal wijkontwerp van Tilburg-Noord. We bieden het aan aan het ontwerpteam van Panorama Lokaal voor Tiburg-Noord. Het moet hen helpen om een ontwerp te maken dat innovatief, opschaalbaar en reproduceerbaar is, en als inspiratie voor andere plekken in Nederland. En wellicht smeden we ter plekke nieuwe coalities voor het maken van plannen voor Noord?

Meld je vóór 20 november aan!
Dit kun je doen door een mail te sturen naar sophiestravens@castonline.nl.
Wees er snel bij: er is plaats voor maximaal 30 mensen.

Meer informatie